Díky dotaci soukromého subjektu můžeme ve druhém pololetí uhradit některým dětem kroužky v našem Studiu. Podrobné informace získáte od Heleny, nejlépe se prosím ozvěte na helena@studio123.cz nebo telefonicky (602 481 383).

Důvody pro úhradu kroužku mohou být dva:

  1. Finanční náročnost kroužku
    Stačí, pokud nám rodič podepíše čestné prohlášení, že hrazení kroužku je pro rodinný rozpočet momentálně těžko dostupné, a dá nám svolení poskytovateli dotace předat pouze základní informace o dítěti a kroužku, který navštěvuje, včetně budoucí docházky.
  2. Zdravotní důvody
    Může se jednat o děti s problémy pohybového aparátu (například skoliózou, děti věnující se jednostrannému sportu, který vyžaduje kompenzaci, ale i děti trávící velkou část dne v sedě u počítače s vadným držením těla). Těmto dětem bude z dotace hrazen program DNS Fit Kid.
    Zvláštní skupinou jsou také děti s poruchami autistického spektra, kterým nabízíme ergoterapeutický výcvik pod vedením terapeutů PlaySi.

Dětí bude celkem okolo 20, pokud máte zájem o více informací, neváhejte se ozvat…