Z důvodu nařízeného uzavření studia, díky kterému jsme nemohli společně cvičit, je automaticky prodloužena platnost všech permamentek. Pokud ta vaše skončila mezi lednem a červnem 2021, její platnost je nyní až do prosince 2021.