Milí cvičenci, vzhledem k podmínkám, které musí být splněny, aby byla fitness centra možné otevřít, bohužel naše studio zůstává i nadále uzavřené. Je možné si případně domluvit pouze individuální lekci se svým lektorem. Termín úplného uvolnění provozu fitness center je bohužel zatím neznámý. Pokud vás zajímají aktuální podmínky, můžete si přečíst plné znění zde.